Проект

VIVAVOCE

Международен конкурс
за непрофесионални
вокалисти.

Основан от Даниела Дикова, международният конкурс за непрофесионални вокалисти VIVAVOCE е за пианисти любители от всички възрасти и националности.

За VIVAVOCE

VIVAVOCE е за теб!

Програмата за състезанието се избира свободно от всеки участник и може да включва вокализ, песен или ария. Изборът на репертоар на участника се посочва във формуляра за кандидатстване. Максималната обща продължителност на състезателната програма е 10 минути.

Дневен ред

17 април 2021 г. в Голямата зала в НМУ „Л.Пипков“, ул. Оборище 17, София 1000, България

Кандидатстване

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Попълненият формуляр за кандидатстване трябва да бъде получен по електронна поща на ardenzafoundation@gmail.com не по-късно от 9 април 2021 г. Формулярът може да бъде изтеглен от www.ardenzamusic.org. Следните документи трябва да бъдат изпратени по имейл заедно от формуляра: снимка, биография и банкова разписка, показваща превод на таксата за участие.

Такси

Таксата за участие е 60 лв. Таксата може да бъде платена по банков път по сметка на Фондация Арденца:

IBAN: BG76FINV91501203661767,

BIC/SWIFT: FINVBGSF

Първа инвестиционна банка

пл. Народно събрание 3, София 1000. Включете текста „Такса за участие в 20 VIVAVOCE” като основание на превода. Банковите такси и комисионни се заплащат от участника.

Краен срок за подаване на документи за участие: 9 април 2021 г

Правила

1. Кой може да участва?
VIVAVOCE е международно състезание за непрофесионални вокалисти, без възрастови ограничения.

2. Дата и място
17 април 2021 г. в Голямата зала в НМУ „Л.Пипков“, ул. Оборище 17, София 1000, България

3. Състезателен кръг и награди
Състезанието има един кръг. Журито ще присъди първа, втора и трета награда. Всички участници ще получат грамоти. Ще бъдат раздадени и награди за акомпанимент на пиано.

4. Състезателна програма
Програмата за състезанието се избира свободно от всеки участник и може да включва вокализ, песен или ария. Изборът на репертоар на участника се посочва във формуляра за кандидатстване. Максималната обща продължителност на състезателната програма е 10 минути.

5. Съпровод на пиано
Вокалистите, които желаят да участват в състезанието с осигурен от организаторите професионален корепетитор, трябва да посочат това във формуляра си за кандидатстване и да заплатят допълнителната такса за това. Пианистите, които желаят да се състезават за наградата за акомпанимент на пиано, могат да участват с вокален солист, който не се състезава за награда. Обадете се на +359 887 743491 за повече информация.

6. График за кръга на състезанието
Графикът за подгряващи репетиции и представяне в състезателния кръг ще бъде публикуван на сайта на състезанието. Състезателният кръг е отворен за обществеността.

7. Жури
Съставено от изтъкнати музиканти, журито ще работи в съответствие с правилата, одобрени от организационния комитет на VIVAVOCE. Всички решения на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

8. Разходи
Всички разходи, свързани с участието в конкурса, включително пътуването и настаняването, се поемат от участника.

9. Отказ
Участникът се отказва от правото да получава хонорари или други компенсации за записи и снимки от състезанието, които стават собственост на Фондация Арденца с цел документиране и рекламиране на конкурса.

10. Съгласие с Правилника
Формулярът за кандидатстване на участника, съхраняван в офиса на Фондация Арденца, представлява съгласието на участника с регламента на конкурса.

11. Как да кандидатствам?
Попълненият формуляр за кандидатстване трябва да бъде получен по електронна поща на ardenzafoundation@gmail.com не по-късно от 9 април 2021 г. Формулярът може да бъде изтеглен от www.ardenzamusic.org. Следните документи трябва да бъдат изпратени по имейл заедно от формуляра: снимка, биография и банкова разписка, показваща превод на таксата за участие.

Таксата за участие е 60 евро. Таксата може да бъде платена по банков път по сметката на Фондация Арденца: IBAN: BG76FINV91501203661767, BIC/SWIFT: FINVBGSF, в Първа инвестиционна банка, пл. Народно събрание 3, София 1000. Включете текста „Такса за участие в 20 VIVAVOCE” в основание на превода. Банковите такси и комисионни се заплащат от участника.

Краен срок за подаване на документи за участие: 9 април 2021 г

Жури

Съставено от изтъкнати музиканти, журито ще работи в съответствие с правилата, одобрени от организационния комитет на VIVAVOCE. Всички решения на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

Награди

Журито ще присъди първа, втора и трета награда. Всички участници ще получат грамоти. Ще бъдат раздадени и награди за акомпанимент на пиано.

VIVAVOCE ВИДЕА

Гала концерти

Попитай ни

Изпрати съобщение сега

Свържи се с нас

Изпрати ни Email

Само за КОНКУРСИ:
ardenzafoundation@gmail.com

За общи въпроси:
info@ardenzamusic.org