Проект

VIVAPIANO

Международен конкурс
за непрофесионални
пианисти.

Създаден от Даниела Дикова и вдъхновен от изтъкнатия български педагог по пиано Андрей Стоянов, международният конкурс за непрофесионални пианисти VIVAPIANO е за пианисти любители от всички възрасти и националности.

За VIVAPIano

Vivapiano е за теб!

Ако учите пиано частно, в местно музикално училище или специализирана музикална институция (но не като ваш основен инструмент) и не изпълнявате или преподавате пиано на професионална основа, тогава VIVAPIANO е за вас!

ТРИНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ

Новото издание на международния конкурс за непрофесионални пианисти Vivapiano 2024 ще се проведе на 6-7 април 2024.

Тазгодишното издание е посветено на 125 годишнината от рождението на композитора Панчо Владигеров и 120 годишнината от рождението на композитора Любомир Пипков.

Нека да сме заедно на поредния клавирен празник VIVAPIANO в концертните зали на НМУ „Л.Пипков“ – София!

КАК СЕ УЧАСТВА

VIVAPIANO 2024 ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Попълненият формуляр за записване трябва да бъде изпратен не по-късно от 22 март 2024.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
• Копие от документ удостоверяващ датата на раждане на кандидата.
• 1 снимка в ПАСПОРТЕН ФОРМАТ, в ОТДЕЛЕН ФАЙЛ с името на участника.
• Банково извлечение за платена такса за участие.
• За участниците от 2., 3., 4., 5., 6. групи – удостоверение от съответното общообразователно учебно заведение в кой клас е записан кандидата в момента на конкурса.
• За участниците от 7. група – удостоверение от съответното общообразователно учебно заведение в кой клас е записан кандидата в момента на конкурса или копие от дипломата за завършено средно образование.
• За участниците от 8. групa – копие от дипломите за всички завършени степени на образование (средно и висше).
ЗЗЛД декларация

Допълнителните документи трябва да бъдат изпратени не по-късно от 22 март 2024 на следния имейл адрес: ardenzafoundation@gmail.com

ТАКСИ

Таксата за български участници е 80 лева*.

*Таксата за български участници е спонсорирана от Фондация Арденца с част от размера си и така остатъчната дължима сума за участие се равнява на 80 лева.

Таксата за участие позволява на кандидатите да се състезават и в двете категории – като солист и член на дует.

Таксата следва да бъде платена по банков път на:

Фондация Арденца
Първа инвестиционна банка
пл. Народно събрание 3, София, 1000
IBAN – BG76FINV91501203661767
BIC/SWIFT – FINVBGSF

Моля, включете текста „Такса за кандидатстване за VIVAPIANO 2024 за (име и фамилия на участника)“

Всички банкови такси и комисионни се поемат от участника.

*Допълнителна отстъпка ползват семейства с повече от един участник в конкурса. Те следва да заплатят такса от 50 лв за всеки един свой участник.

РЕГЛАМЕНТ

1. Кой може да участва?

Международният конкурс за непрофесионални пианисти VIVAPIANO в София, България е отворен за участници от всяка възраст и националност, които:
• учат пиано частно, в местно музикално училище, в музикална програма в редовен клас, гимназия или в специализирана музикална институция (предучилищна или колегиална), но пианото не е основният им инструмент;
• не изпълняват и не преподават пиано на професионална основа;
• искат да имат незабравимото изживяване от изява – като соло пианист, партньор в клавирен дует или и двете – в престижна концертна зала в София.

Участниците в предишни издания на VIVAPIANO могат да участват отново в конкурса, с изключение на предишни носители на големите награди VIVAPIANO и VIVAPIANO JUNIOR.

2. Организатори, дати и място

Конкурсът VIVAPIANO, основан от Даниела Дикова през 2010 г., се организира от Фондация Арденца. Тринадесето издание на конкурса ще се проведе на 6-7 април 2024 в концертните зали на НМУ „Л.Пипков“ – София!

3. Конкурсен тур, гала концерт, награди

Конкурсът се провежда в един тур. Журито класира участниците във всяка група (виж т. 5) на първо, второ или трето място. Всички участници получават медал и диплом. Присъждат се Специални награди на имената на изявени български клавирни изпълнители и композитори. Всеки участник класиран на първо място и включил в програмата си най-малко едно произведение от композиторите Панчо Владигеров или Любомир Пипков, има право на участие в заключителния Гала-концерт.

На базата на изпълнението на Гала-концерта, се присъждат следните награди:

• Голяма награда VIVAPIANO за участник, носител на първа награда от Група 5 – 8
• Голяма награда VIVAPIANO JUNIOR за участник, носител на първа награда от Група 1 – 4
• Награда VIVAPIANO DUO за клавирно дуо на 4 ръце или за 2 пиана от Група 9

4. Конкурсна програма

Произведенията, които ще бъдат изпълнени на конкурсния тур се избират свободно от участника, като се посочват във формуляра за записване. Допуска се изпълнение на отделни части от сонати, сюити и други циклични произведения. Допуска се изпълнение по ноти.

При желание да се състезавате за големите награди на Гала-концерта, моля включете в конкурната си програма най-малко едно произведение от композиторите Панчо Владигеров или Любомир Пипков.

Тези от Вас , които искат да се състезават за награда Signature Suites , трябва да включат в конкурсната си програма поне:

2 пиеси от Signature Suites ( за групи 1-5 )

1 цяла сюита от пиеси Signature Suite 1, 2, или No. 3 (за групи 6-8 )

5. Конкурсни групи

В конкурса могат да участват хора от България и всички други страни в следните 9 групи, всяка с различен възрастов диапазон и определено максимално времетраене за изпълнение на пиесите:

Група, възраст и максимално времетраене

1 група – родени между 01.01.2018 и 31.12.2019 (4 – 6 г.) – 3 мин.
2 група – родени между 01.01.2016 и 31.12.2017 (6 – 8 г.) – 5 мин.
3 група – родени между 01.01.2014 и 31.12.2015 (8 – 10 г.) – 7 мин.
4 група – родени между 01.01.2012 и 31.12.2013 (10 – 12 г.) – 9 мин.
5 група – родени между 01.01.2010 и 31.12.2011 (12-14 г.) – 10 мин.
6 група – родени между 01.01.2008 и 31.12.2009 (14–16 г.) – 12 мин.
7 група – родени между 01.01.2004 и 31.12.2007 (16-20 г.) – 15 мин.
8 група – родени преди 31.12.2003 (над 20 г.) – 15 мин.
9 група – Клавирни дуа на 4 ръце или 2 пиана (без възрастови ограничения) – 15 мин.

6. График за конкурсния кръг

Графикът ще бъде подреден възходящо по дата на раждане във всяка група. Предлагат се допълнителни пиана за разсвирване. Всички участници трябва да се явят най-малко 30 минути преди времето си за представяне, за да бъдат официално регистрирани в конкурса. Конкурсният кръг е отворен за публика.

7. Международно жури

Конкурсното жури от известни музикални педагози от България и чужбина ще работи съгласно регламента и политиката на конкурса, одобрени от Организационния комитет на VIVAPIANO. Всички решения на журито, включително класирането на участниците във всяка конкурсна група и репертоара да се изпълняват първи от наградените на Гала концерта са окончателни и не подлежат на обжалване.

8. Разходи за участници

Всички разходи, свързани с участието в конкурса (пътуване, настаняване, храна и др.), се поемат от участника.

9. Лиценз и авторски права

Участникът упълномощава Фондация Арденца да прави снимки и аудио и видеозаписи, за да документира участието си в конкурса и безусловно се отказва от правото си да получава хонорари или друго обезщетение за използването на тези материали за популяризиране на конкурса.

10. Съгласие с правилата на конкурса

С изпращането на попълнения формуляр за кандидатстване и документи от участника, участникът се съгласява с правилата на конкурса.

ЖУРИ

Конкурсното жури от известни музикални педагози от България и чужбина ще работи съгласно регламента и политиката на конкурса, одобрени от Организационния комитет на VIVAPIANO. Всички решения на журито, включително класирането на участниците във всяка конкурса група и репертоара, който ще се изпълни от носителите на първа награда на Гала концерта, са окончателни и не подлежат на обжалване.

НАГРАДИ

Награди, присъдени на базата на изпълнение на конкурсния тур

• Първа, втора и трета награди във всяка група от 1 до 9
•Специални награди на имената на изявени български клавирни изпълнители:

“Андрей Стоянов”
„Антон Диков“

•Специална награда „Панчо Владигеров“

•Специална награда „Любомир Пипков“

• Специална парична награда за най-добро изпълнение на пиеси от Signature Suites на Джефри Дийн

•Награда СБК за най- добро изпълнение на произведение от български композитори

Награди, присъдени на базата на изпълнение на Гала-концерта

Всеки участник, класиран на първо място в групата си, и включил прозиведение/я от композиторите Панчо Владигеров или Любомир Пипков има право на участие в заключителния Гала-концерт.

• Голяма награда VIVAPIANO (за участник, носител на първа награда от Група 5 – 8)
• Голяма награда VIVAPIANO JUNIOR (за участник, носител на първа награда от Група 1 – 4)
• Награда “Клавирно дуо” (за състав от Група 9)

МУЗИКАЛНИ ПАРТИТУРИ

Свържете се с нас, ако желаете да закупите отпечатаните музикални партитури и компактдискове от нашата колекция VIVAPIANO – пиеси за пиано от български композитори.

VIVAPIANO ВИДЕА

Гала концерти

VIVAPIANO

ЧЗВ

Невидим
Къде ще се проведе VIVAPIANO?

VIVAPIANO ще се проведе в концертните зали на НМУ „Л. Пипков“, София.

Какъв е срокът за подаване на документи за участие в конкурса?

22 март 2024

Нямам редовен учител по пиано. Мога ли да участвам във VIVAPIANO?

Да

Ако повече от един член на семейството ми участва във VIVAPIANO, трябва ли да заплатя пълната такса за всеки от тях?

Не. Семейства с повече от един участник във VIVAPIANO трябва да заплатят 50 лв. за всеки член на семейството, който участва в състезанието.

Каква е таксата за участие?

80 лв. за български участници*

*Таксата за български участници е спонсорирана от Фондация Арденца с част от размера си и така остатъчната дължима сума за участие се равнява на 80 лева.

Как да платя таксата за участие във VIVAPIANO?

Таксата за участие трябва да бъде преведена по сметката на Фондация Арденца. Копие от банковото извлечение трябва да бъде приложено към онлайн формуляра за регистрация.

Фондация Арденца
Първа инвестиционна банка
пл. Народно събрание 3, 1000 София
IBAN – BG76FINV91501203661767
BIC / SWIFT- FINVBGSF

Основание за превода: „Такса за участие във VIVAPIANO 2024 на /име и фамилия на участника/”.

Банковите такси и комисионни са за сметка на участника.

Таксата за участие за български семейства с повече от един участник в състезанието е 50 лв. за всеки участник от семейството.

Трябва ли да заплатя две такси за участие, ако участвам във VIVAPIANO и като солист, и като член на дует?

Не. Таксата за участие е еднократна и позволява на кандидатите да се състезават и в двете категории.

Допускат ли се ученици от специализирани музикални училища да участват във VIVAPIANO?

Само ако техния основен инструмент не е пиано.

Защо има две големи награди във VIVAPIANO 2024?

Решихме да добавим отделна Голяма награда за групи от 1 до 4 поради големия брой по-млади участници. Тази идея беше приветствана от всички, които попълниха нашата анкета на второто издание на конкурса през 2012. Носителите на първите награди в групи от 1 до 4, които участват в Гала концерта, се състезават за наградата Vivapiano Junior, а носителите на първите награди в групи от 5 до 8, които участват в Гала концерта, се състезават за Гран при Vivapiano.

Трябва ли да спечеля първа награда в моята възрастова група, за да се състезавам за специални награди на VIVAPIANO?

Не. Специални награди за изпълнения на определени композитори ще бъдат присъдени въз основа на изпълнението на конкурсния тур. Не е необходимо да сте класирани на първо, второ или трето място във вашата група, за да спечелите една или повече от тези награди (въз основа на представянето на конкурсният тур и в зависимост от това колко произведения на тези композитори сте включили във вашата конкурсна програма.) .

Какви награди могат да бъдат спечелени във VIVAPIANO?

Всеки участник във VIVAPIANO получава награди. Те могат да бъдат компактдискове, музика, различни музикални сувенири и др.

Възможно ли е да спечеля повече от една награда?

Да. Възможно е да спечелите първа, втора или трета награда както като солист, така и като член на клавирен дует, специална награда за изпълнение на произведение на определен композитор, както и една от големите награди Vivapiano Junior, Vivapiano Grand Prix и/или Vivapiano Duo.

Възможно ли е да спечелите повече от една специална награда?

Възможно е, ако сте включили произведения на повече от един композитор, номиниран за награда и журито прецени, че изпълненията ви на тези произведения са най-добрите.

Колко първа, втора и трета награда може да има във възрастова група?

В зависимост от броя на участниците в групата и техните резултати от състезателния кръг, по преценка на журито е възможно да има няколко първи, втори и/или трети награди във всяка група.

Има ли първа, втора и трета награди във всяка група?

Не. Всеки носител на първа, втора или трета награда получава медал, грамота и награди. Участниците, желаещи да се състезават на Гала-концерта, в който ще бъдат допускани само изпълнения на живо, трябва да бъде носител на първа награда в неговата група.

Невидим
Какви ще бъдат условията за индивидуални упражнения по време на VIVAPIANO?

Всеки, който желае да практикува по време на състезанието VIVAPIANO, може да го направи в помещенията, предоставени от организаторите за целта.

Как да изберем композиторите и произведенията, включени в конкурсната програма, ако участникът иска да се състезава за Гран при VIVAPIANO?

Сред целите на конкурса е насърчаване на българските композитори да създават нови произведения за пиано, както и запазване на съществуващия клавирен репертоар.

Осигурена ли е акустична репетиция в залата преди състезателния кръг за всички участници във VIVAPIANO?

Да. На всеки участник от група ще бъде осигурен достъп до пиано за акустична репетиция с определена продължителност за групата в залата преди състезателния кръг. Времето за акустичната репетиция ще се контролира от членове на екипа на VIVAPIANO.

Трябва ли да свиря наизуст в състезанието VIVAPIANO?

Не. Свиренето по ноти е разрешено в състезанието VIVAPIANO.

Задължително ли е моята състезателна програма да има максималната продължителност, посочена в регламента?

Не. Продължителността за вашата възрастова група, посочена в регламента, е максимално разрешената за вашата състезателна програма. Журито има право да спре изпълнения, надвишаващи посочената продължителност.

Как ще бъдат обявени резултатите от състезателния кръг?

Протоколът, подписан от журито, ще бъде изложен на таблото пред залата, където се провежда състезанието.

Кои са членовете на журито на VIVAPIANO?

Журито на VIVAPIANO е съставено от изтъкнати педагози по пиано от България и по света. Членовете на международното жури ще бъдат официално обявени след регистрацията за състезанието.

Ако моят учител по пиано е член на журито, мога ли да участвам в конкурса VIVAPIANO?

Да, но вашият преподавател няма да участва във вашата оценка.

Искам да участвам във VIVAPIANO само като член на пиано дуо. Възможно ли е?

Да.

Искам да участвам във VIVAPIANO както като солист, така и като член на дует. Възможно ли е?

Да, като таксата за участие в размер на 80 лв. остава еднократна и непроменена.

Мога ли да участвам във VIVAPIANO в дуо на пиано с партньор, който е в различна възрастова група?

Да.

Мога ли да участвам във VIVAPIANO в дуо за пиано с моя учител по пиано?

Не.

Мога ли да участвам във VIVAPIANO в дуо на пиано с моя родител?

Да, ако не е професионален пианист.

Ако участвам във VIVAPIANO и като солист, и като член на дует, трябва ли да заплатя две такси за участие?

Не. Таксата за участие в размер на 80 лв. остава еднократна и не се променя.

Попитай ни

Изпрати съобщение сега

Свържи се с нас

Изпрати ни Email

Само за КОНКУРСИ:
ardenzafoundation@gmail.com

За общи въпроси:
info@ardenzamusic.org