Проект

VIVA VIOLIN

Международен конкурс
за цигулари с професионална и
непрофесионална насоченост

Създаден от Даниела Дикова и Галина Койчева в партньорство с Радмила Петрова-Кръстева през 2023 година, вдъхновен от трудолюбието, любовта и таланта на младите цигулари и техните всеотдайни преподаватели!

Международният конкурс за цигулари VIVA VIOLIN 2024 е за вас! Той е отворен за всички възрасти и националности!

За VIVA VIOLIN

VIVA VIOLIN е за теб!

Вие учите цигулка с любов и вдъхновение:
А – в музикално училище или висше учебно заведение;
Б – като частен ученик, в музикална школа или читалище;
• Искате да имате незабравимо изживяване от солова изява в престижна концертна зала в гр. София , тогава VIVA VIOLIN е за вас!

ВТОРО ИЗДАНИЕ

Конкурсът VIVA VIOLIN, основан от Даниела Дикова и Галина Койчева през 2023 г., се организира от Фондация Арденца в партньорство със Сдружение СОФИЯ КЛАСИК, представлявано от Радмила Петрова-Кръстева. Второто издание на конкурса ще се проведе на 6-ти и 7-ми април 2024 в концертна зала на на НМУ “Л.Пипков“, гр.София.

КАК СЕ УЧАСТВА

VIVA VIOLIN 2024 ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Попълненият формуляр за записване трябва да бъде изпратен не по-късно от 22 март 2024.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1.Копие от документ удостоверяващ датата на раждане на кандидата.
2.Снимка в ПАСПОРТЕН ФОРМАТ, в ОТДЕЛЕН ФАЙЛ с името на участника.
3.Банково извлечение за платена такса за участие

4.ЗЗЛД декларация (Приложение 1)

5.Кратко представяне на участника в ОТДЕЛЕН ФАЙЛ /навършени години до конкурса, от колко годишна възраст свири на цигулка, име на преподавател, учебно заведение, какъв опит има/

Допълнителните документи трябва да бъдат изпратени не по-късно от 22 март 2024 на следния имейл адрес: sofiaclassic23@gmail.com

ТАКСИ

Таксата за български участници е 80 лева*.

*Таксата за всички участници е 80 ЕURO. За българските участници е частично спонсорирана от Фондация Арденца, като останалата дължима сума за участие, която се заплаща от участника се равнява на 80 лева.

Таксата следва да бъде платена по банков път на:
Фондация Арденца
Първа инвестиционна банка
пл. Народно събрание 3, София, 1000
IBAN – BG76FINV91501203661767
BIC/SWIFT – FINVBGSF

Моля, включете като основание за плащане : „Такса за кандидатстване за VIVA VIOLIN 2024 за (име и фамилия на участника)“ Всички банкови такси и комисионни се поемат от участника.

РЕГЛАМЕНТ

1. Кой може да участва?
Международният конкурс VIVA VIOLIN в София, България е отворен за участници от всяка възраст и националност, които:
• Учат цигулка : А – в музикално училище или висше учебно заведение Б – като частен ученик, в музикална школа или читалище ;
• искат да имат незабравимо изживяване от солова изява в престижна концертна зала в гр. София.

2. Организатори, дати и място
Конкурсът VIVA VIOLIN, основан от Даниела Дикова и Галина Койчева през 2023 г., се организира от Фондация Арденца в партньорство със Сдружение СОФИЯ КЛАСИК, представлявано от Радмила Петрова-Кръстева. Второто издание на конкурса ще се проведе на 6-ти и 7-ми април 2024 в концертна зала на на НМУ “Л.Пипков“, гр.София.

3. Конкурсен тур, гала концерт, награди
Конкурсът се провежда в един тур. Журито класира участниците във всяка възрастова група на първо, второ или трето място по определена точкова система. Всички участници получават медал и диплом. Присъждат се и Специални награди. Участник, класиран в съответната група на първо място с най-високи точки има право на участие в заключителния Гала-концерт.

4. Конкурсна програма
Произведенията, които ще бъдат изпълнени на конкурсния тур се избират свободно от участника/ пиеси, отделни части от сонати, концерти и други произведения/ и се посочват във формуляра за записване с тяхното времетраене. Произведенията се изпълняват наизуст. Допускат се изпълнения по ноти само за Група Б – 7 възрастова група /възрастни непрофесионални цигулари/

5. Конкурсни групи, възраст и максимално времетраене
В конкурса могат да участват цигулари от България и чужбина, разпределени в следните групи, всяка от които с различен възрастов диапазон и фиксирано време за изпълнение на произведенията.

A. Кандидати цигулари с професионална насоченост (кандидати от музикалните училища и висшите музикални учебни институти):
I група – от 6 до 8 години включително – до 6 минути II група – от 9 до 10 години включително – до 8 минути III група – от 11 до 12 години включително – до 10 минути IV група – от 13 до 14 години включително – до 12 минути V група – от 15 до 16 години включително – до 15 минути VI група – от 17 до 19 години включително – до 18 минути VII група – от 20 до 26 години включително – до 20 минути
Б. Кандидати цигулари с непрофесионална насоченост (ученици в частни школи, читалища, частни ученици):
0 група – до 6 години включително – до 3 минути
1 група – от 7 до 8 години включително – до 5 минути
2 група – от 9 до 10 години включително – до 7 минути
3 група – от 11 до 12 години включително – до 9 минути
4 група – от 13 до 14 години включително – до 11 минути
5 група – от 15 до 16 години включително – до 13 минути
6 група – от 17 до 19 години включително – до 15 минути
7 група – над 20 години – до 18 минути
При просрочване на времетраенето, журито запазва правото си да прекъсне изпълнението на кандидата !
*Възрастта на кандидатите се преценява към датата на провеждане на конкурса!

6. График за конкурсния кръг
Графикът ще бъде подреден по дата на раждане във всяка група. Всеки един от участниците трябва да се яви най-малко 30 минути преди времето за представяне, за да бъде официално регистриран в конкурса. Предлага се допълнителна стая за кратко разсвирване. Всеки кандидат си осигурява акомпанимент за собствена сметка. Конкурсният кръг е отворен за публика.
* Във Формата за записване VIVA VIOLIN, при необходимост е включена възможност, кандидати, които нямат акомпанятор, да заявят участието си с пианист препоръчан от организаторите. Репетицията и участието с пиано се провеждат срещу заплащане на акомпанятора.
Графикът за конкурсното представяне ще бъде публикуван на сайта на Фондация Арденца, ardenzamusic.org https://ardenzamusic.org до 3 дни преди датата на конкурса.

7. Разходи на участниците
Всички разходи, свързани с участието в конкурса (пътуване, акомпанятор, настаняване, храна и др.), се поемат от участника.

8. Лиценз и авторски права
Участникът упълномощава Фондация Арденца да прави снимки и аудио и видеозаписи, за да документира участието си в конкурса и безусловно се отказва от правото си да получава хонорари или друго обезщетение за използването на тези материали за популяризиране на конкурса.

9. Съгласие с правилата на конкурса
С изпращането на попълнения формуляр за кандидатстване и документи от участника, той се съгласява с правилата на конкурса.

ЖУРИ

Конкурсното жури от известни музикални педагози от България и чужбина ще работи съгласно регламента и политиката на конкурса, одобрени от Организационния комитет на VIVA VIOLIN. Всички решения на журито, включително класирането на участниците във всяка конкурсна група и репертоара, който ще се изпълни от носителите на първа награда/с най високи точки в групата/ на Гала концерта, са окончателни и не подлежат на обжалване.

НАГРАДИ

Награди, присъдени на базата на изпълнение на конкурсния тур

  • Първа, втора и трета награди във всяка Група А /I- VII/ и Група В /0- 7/

Награди, присъдени на базата на изпълнение на Гала-концерта

Всеки участник, класиран на първо място в групата си с най – висок брой точки, има право на участие в заключителния Гала-концерт.

  • Голяма награда VIVA VIOLIN (за участник, носител на първа награда от Група V-VII и /или Група 5 – 7)
  • Голяма награда VIVA VIOLIN JUNIOR (за участник, носител на първа награда от Група I – IV и/ или Група 0 – 4)

Носителите на Голямата награда VIVA VIOLIN  и VIVA VIOLIN JUNIOR  ще участват в концерт, като солисти на Симфоничен оркестър през сезон 2024/2025

Специални награди и награди на имената на изявени български цигулкови изпълнители:

Награда на Радмила Петрова „Солист на Симфониета Видин“.

Награда за най-добро изпълнение на творба от Панчо Владигеров

Награда на Галина Койчева.

Попитай ни

Изпрати съобщение сега

Свържи се с нас

Изпрати ни Email

Само за КОНКУРСИ:
ardenzafoundation@gmail.com

За общи въпроси:
info@ardenzamusic.org