Проект

Майсторски клас на Ромен Гариу и Павел Берман

17-24 юли, Бургас
Майсторският клас се оргазнизира от Фондация Арденца и ще се проведе на 17-24 юли в НУМСИ „Панчо Владигеров“ Бургас.

За МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС

МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС е за теб!

Майсторският клас на Ромен Гариу и Павел Берман е отворен за участници на всяка възраст и националност, които учат в музикално училище, специализирана музикална институция, както и завършили професионално своето обучение по чело или цигулка.
КАК СЕ УЧАСТВА

ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Попълненият формуляр за записване трябва да бъде изпратен не по-късно от 15 юни 2024.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:
• Банково извлечение за платена такса за участие.

Допълнителните документи трябва да бъдат изпратени не по-късно от 15 юни на следния имейл адрес: dikovadaniela@gmail.com

ТАКСИ

Такса за регистрация 200 лв. и следва да бъде платена по банков път на:

Даниела Петрова Дикова
Изипей
ул. Иван Вазов 16 , София, 1000
IBAN – BG78ESPY40040046711321
BIC – ESPYBGS1

Моля, включете текста „Такса за регистрация за майсторски клас (име и фамилия на участника)“. Всички банкови такси и комисионни се поемат от участника.

Таксата за участие на български участници е 300лв.*
*Таксата за български участници е спонсорирана от Фондация Арденца с част от размера си и така остатъчната дължима сума за участие се равнява на 300 лв. Такса за участие ще бъде платена на място.

РЕГЛАМЕНТ

Кой може да участва?
Майсторският клас на Ромен Гариу и Павел Берман е отворен за участници на всяка възраст и националност, които учат в музикално училище, специализирана музикална институция, както и завършили професионално своето обучение по чело или цигулка.

Организатори, дати и място
Майсторският клас се оргазнизира от Фондация Арденца. Той ще се проведе на 17-24 юли в НУМСИ „Панчо Владигеров“ Бургас. Ден за настаняване 17 юли. Начало на майсторски клас по цигулка и чело 18 юли.

График за явяване на майсторския клас
Графика ще бъде подготвен и изпратен след крайният срок за изпращане на онлайн формуляра и допълнителните към него документи.

Разходи за участници
Всички разходи, свързани с участието в майсторския клас (пътуване, настаняване, храна и др.), се поемат от участника.

Попитай ни

Изпрати съобщение сега

Свържи се с нас

Изпрати ни Email

Само за КОНКУРСИ:
ardenzafoundation@gmail.com

За общи въпроси:
info@ardenzamusic.org