Награди

Награда Андрей Стоянов

Наградата „Андрей Стоянов“ се присъжда в чест на изтъкнатия български пианист и композитор АНДРЕЙ СТОЯНОВ (1890-1969).

 

За да бъдете разгледани за тази парична награда, присъдена въз основа на вашето представяне в кръга на състезанието VIVAPIANO, просто включете произведение от Андрей Стоянов във вашата конкурсна програма.

Пишете ни за НОТИ от А. СТОЯНОВ