Новини

Конкурс за написване на клавирно трио

По повод 100 годишния юбилей на композитора Лазар Николов Фондация Арденца с финансовата подкрепа на НФК обявява конкурс за написване на клавирно трио с дължина до 10 минути, вдъхновено от „Intermezzo per tre“.

Очакваме новите творби до 1 септември 2022 на адрес ardenzafoundation@gmail.com. Журито е съставено от професионалисти в областта на композицията и камерната музика. Наградените произведения ще бъдат изпълнени и записани през октомври 2022 на концерт в СБК.